Privacy Policy

I samsvar med Lov 15/1999 Spansk Data beskyttelse og elektronisk handel, informerer vi deg at din e-postadresse er en del av vår database og rettet mot forsvarlig forvaltning av våre kunders behov. Likeledes vil vi varsle deg om muligheten til å utøve dine rettigheter for tilgang til, retting, sletting og opposisjonen av disse dataene ved å kontakte ANDERSEN FOX SL. Privilegert / konfidensiell informasjon kan finnes i denne e-post. Denne meldingen er ment utelukkende til adressaten. Enhver lesing, kopiering eller spredning av denne kommunikasjonen av personer eller selskaper som ikke er dens tiltenkte mottaker er forbudt. Hvis du fikk denne i e-posten ved en feil, vennligst kontakt avsender og slette den. Vi informerer også om at distribusjon, kopiering eller bruk av denne meldingen eller eventuelle vedlegg hva dens hensikt er forbudt ved lov.

Lånekalkulator

Virtual Magazine

Andersen Fox
Josephine Draper

Dear Mike,

Just a note to say thank you so much for your help with the sale of the apartment at Puebla Aida. We could not have done it without you. I know you worked hard personally to make this happen. I have no hesitation in recommending you and your extremely professional team at Andersen Fox to all other potential clients. You have my best wishes for your continued success in the future.

Kind Regards,
Josephine Draper