• English
 • Español
 • Norsk Nynorsk
 • Français
 • Deutsch

Anrop

+34 952 486 267

WhatsApp

+34 647 572 072

+34 952 486 267
menu
 • English
 • Español
 • Norsk Nynorsk
 • Français
 • Deutsch

Kjøpe – Selge

Din guide til kjøp av eiendom på solkysten

Her følger en kort guide til hvordan kjøpe en eiendom i Spania. Vi anbefaler alltid å bruke en kvalifisert og erfaren eiendomsadvokat når en gjør et så viktig kjøp. Under vår «Tjenester» seksjon er det en link hvor du kan få svar på enkle juridiske spørsmål fra en velrenomert og dyktig eiendomsadvokat med kontor i Marbella. Denne tjeneste er gratis og uten noen forpliktelser.

Kjøperen

Du betaler et reservasjons depositum enten til megler eller til din advokat. Typisk er dette beløpet 6,000 Euro. Du mottar en kvittering for depositumet og du vil bli bedt om å signere et reservasjons dokument. Dette dokumentet bekrefter depositumet som er betalt, datoen for når balansen av 10% av avtalt kjøpesum skal betales slik at en privat kjøpsavtale kan signeres og en dato for å fullføre og registrere kjøpet hos Notarius Publicus. Annen informasjon og betingelser som «med innbo etter nærmere avtale», «Med forbehold om oppmåling» kan også inngå i reservasjonsdokumentet. Alle parter i kjøpet signerer dokumentet; kjøper, selger og megler, Kopier av det endelige dokumentet distribueres til alle parter og deres advokater. På dette tidspunktet tas eiendom av markedet.

 • Kostnadene ved kjøp av eiendom i Spania varierer med verdien av eiendommen som kjøpes og er også avhengig av om et pantelån skal brukes. Som en tommelfinger regel bør du regne med kostnader på 10% av kjøpesummen dersom du ikke trenger pantelån og 14% dersom et pantelån er nødvendig. Disse kostnadene inkluderer tinglysingsavgift, skatter til stat og kommune, advokatutgifter og kostnader ved utstedelse av skjøte.
 • Dersom et pantelån benyttes til finansiering vil det være nødvendig med en verdivurdering av en takstmann tilknyttet banken som gir pantelånet. En slik takst kan ta inntil 10 dager å få gjennomført.
 • En privat kjøpsavtale signeres. Dette vil bli gjort når de respektive advokater har forsikret at overdragelsen er ferdig. På dette tidspunkt overføres et beløp på 10% av kjøpesummen minus reservasjonsdepositumet som ble betalt tidligere. Beløpet overføres nå til selger. Normalt signeres den private kjøpsavtalen 2 til 3 uker etter at reservasjonsdepositumet er betalt. Etter dette tidspunkt kan hverken kjøper eller selger tre ut av avtalen uten at det kan medføre krav om erstatning fra den andre part.
 • Endelig gjennomføring finner sted 2 til 3 uker etter den private kjøpsavtalene er signert og den finner sted hos Notarius Publicus. På dette tidspunkt vil alle utestående heftelser på eiendommen være slettet, resten av kjøpesummen er overført og et nytt skjøte (escritura) signeres og distribueres sammen med et oppsummerings dokument kjent som «Nota Simple». Din advokat fungerer normalt som tolk i under dette møtet om du ikke selv behersker Spansk.
 • Endelig gjennomføring finner sted 2 til 3 uker etter den private kjøpsavtalene er signert og den finner sted hos Notarius Publicus. På dette tidspunkt vil alle utestående heftelser på eiendommen være slettet, resten av kjøpesummen er overført og et nytt skjøte (escritura) signeres og distribueres sammen med et oppsummerings dokument kjent som «Nota Simple». Din advokat fungerer normalt som tolk i under dette møtet om du ikke selv behersker Spansk.
 • Du mottar så nøklene til din nye eiendom. Gratulerer!

Som en del av prosessen beskrevet over vil også din advokat vil ordne med et N.I.E. nummer for deg. Dette er ditt skattemessige identifikasjonsnummer som er påkrevd når du kjøper en eiendom i Spania. Samtidig vil din advokat også gi deg et regnskap over alle dine kostnader i forbindelse med kjøpet og åpne en spansk bankkonto for deg om du ikke allerede har en slik. Til slutt ordner advokaten med at strøm, vann og andre tjenester på eiendommen overføres til ditt navn.

FOR SELGER

Andersen Fox S.L. er anerkjente eksperter på verdivurdering av alle typer boligeiendommer på Solkysten. Dersom du ønsker å selge din eiendom på selve kysten eller innenlands på Costa del Sol vil vi gjerne bistå deg med en profesjonell verdivurdering.

Generelt er våre verdivurderinger gratis og uten noen forpliktelse til å markedsføre eiendommen din eksklusivt gjennom oss. Vår verdivurdering er ikke Kostnadsfri dersom den er for tinglysningsformål og heller ikke dersom du ennå ikke har bestemt deg for å selge men kun ønsker en taksering for egen informasjon og nytte.

VERDIVURDERINGEN

Ta kontakt med oss for en verdivurdering. Vi kan da avtale en passende dag og tid for et besøk til din eiendom. Vi anbefaler eiendommen fremstår på best mulig måte på dagen for verdivurdering da bilder for eventuell annonsering vil bli tatt da.

for å tilfredsstille Spansk lov og for at vi skal kunne utføre vårt arbeid raskt og effektivt på dine vegne når en kjøper melder seg, trenger vi følgende dokumentasjon:

 • En «Nota Simple» som ikke må være mer enn 12 uker gammel. Nota Simple er et dokument som oppsummerer skjøtet på eiendommen
 • Kopi av siste faktura for sameie-/fellesavgifter
 • Kopi av siste faktura for kommunale skatter (I.B.I.)
 • Kopi av siste faktura for renovasjonsavgift (Basura)
 • Kopi av ferdigstilleseslisens
 • Kopi av Energisertifikat (Lov av 1 juni 2013 – se linken «Nyhetsbrev» for detaljer
 • Eiers N.I.E nummer (Spansk personnummer)

Det vil også være svært nyttig for oss å ha følgende dokumenter tilgjengelig:

 • Kopi av skjøte
 • Kopi av den nyeste vannregningen
 • Kopi av den nyeste strømregningen
 • Kopi av eventuelle planer for eiendommen
 • Kopi av alle lisenser for alle arbeider på eiendommen som er fullført eller under arbeid

For å kunne laste opp alle detaljer om din eiendom i våre systemer er det viktig for oss a få følgende dokumenter senest når verdivurderingen gjøres.

Dersom du er usikker på hvordan du skal skaffe til veie dokumentasjonen sommer beskrevet over så ta kontakt o vi kan veilede deg.

UTELEIEEIENDOMMER

Dokumentene vi trenger er de samme som over, men i tillegg tenger vi en kopi av forsikringsbevis for eiendom og innbo som inkluderer tredjepartsansvar.

AVTALE OM SALGSOPPDRAG

Vi vil be deg om å signere et salgsoppdragsskjema hvor du samtykker i at din eiendom listes for salg gjennom Andersen Fox S.L. Dette vil gjøre det mulig for oss å starte markedsføring av din eiendom for salg. Avtalen beskriver avtalt kommisjon, aksept av Data Beskyttelses Loven og vår overholdelse av Decreto 218. I tillegg er informasjon vedrørende reservasjonsdepositum når en selger melder seg beskrevet.

MARKEDSFØRING AV DIN EIENDOM

Andersen Fox S.L. har tilgang til et globalt markedsføringssystem. Vi har en rekke utenlandske agenter i mange land som vil markedsføre din eiendom for sine klienter. Vi har også en eksklusiv avtale med en Sveitsisk formilder som kanaliserer sine kunder direkte til oss.

Andersen Fox S.L. utgir også sitt eget eiendomsmagasin 4 ganger i året, hvor din eiendom kan bli profilert overfor et stort antall potensielle kjøpere.

EIENDOMSPORTALER

Andersen FOX S.L. er tilstede på ledende eiendomsportaler og søkemotorer for eiendommer i de områdene vi jobber i, inkludert;

 • INFOCASE
 • RESALES ONLINE
 • THINK SPAIN
 • InSPAIN.TV
 • EGET NETTSTED

Andersen Fox S.L. sitt eget nettsted er designet for å markedsføre din eiendom på best mulig måte på alle typer PCer, nettbrett og smarttelefoner.

SALGSPROSESSEN

Og selge en eiendom kan være utfordrende og stressende. Vi vil gjøre alt i vår makt for å finne en kjøper raskt og gjøre salgsprosessen så enkel og problemfri som mulig for deg.

Det er mange grunner til at eiendommer legges ut for salg. Det er viktig å ha forståelse for at en eiendom kun kan selges til en pris som reflekterer markedet på salgstidspunktet, hva eiendommen var verdt for en tid tilbake er ikke relevant. En av de vanligste grunnen til at et salg ikke kan gjennomføres er at den avtalte kjøpsprisen ikke samsvarer med banken verdivurdering av eiendommen for pantelån. Vi vil forsøke å forklare dette i detalj nå vi gjennomfører vår verdivurdering av din eiendom.

VISNING AV DIN EIENDOM

Det er viktig at vi får rask og enkel adgang til eiendommen for å vise denne til potensielle kjøpere. Mange av våre kunder er kun på solkysten for kortere perioder og ofte på kort varsel. Det er derfor viktig at selger eller en «nøkkelansvarlig» er tilgjengelig for å møte disse behovene.

For eiere som ikke bor på eiendommen som skal selges kan vi ta ansvar for å sikre god tilgang ved å holde et nøkkelsett til eiendommen i våre sikrede kontorer.

Alle våre kunder blir kvalifisert så godt som mulig før de får anledning til å delta på en visning av din eiendom. Vi tillater ikke våre kunder å besøke eiendommer uten at en representant for Andersen Fox er tilstede, heller ikke om de bare vil «kjøre forbi».

HOLDE DEG INFORMERT

Vår policy er å gi våre selgere tilbakemelding etter enhver visning. Dette gjør vi selvfølgelig om du ikke selv er tilstede på visningen.

HOLD OSS INFORMERT

Det er viktig at du informerer oss umiddelbart om du ønsker å endre markedsføringsprisen eller annen informasjon på din eiendom. Det er meget viktig at prisen som ligger ute er den samme på alle meglere og eiendomsportaler, prisforskjeller skaper usikkerhet hos potensielle kjøpere og kan hindre et ønsket bud. Vi ber også om at du informerer oss umiddelbart om du finner en kjøper via andre meglere eller kanaler slik at din eiendom ikke blir liggende «til salgs» unødvendig.

SALGSKOSTNADER

Selger er ansvarlig for følgende kostnader:

 • PLUS VALIA
 • Lokal skatt på salg av eiendom. Glidende skala basert på hvor lenge du har eid eiendommen, oppad begrenset til 20 år. For detaljer se under menyvalget «Tjenester» og deretter «Juridiske Spørsmål» hvor kan du kostnadsfritt få svar på spørsmål relatert til skattemessige forhold.
 • Advokat utgifter
 • Vår kommisjon – 5% av salgspris + merverdiavgift

GEVINSTBESKATNING

Beskatning av gevinsten ved slag av eiendom

I tillegg vil det i noen tilfeller påløpe 3% dokumentavgift til staten (3% impuesto de la renta de no residentes). Dette gjelder ikke om du er skatter til Spania eller dersom du er over 65 år.

Som en tommelfingerregel bør selger budsjettere med salgskostnader på 10% av salgsprisen, avhengig av alder og skattestatus.

Under menyvalget «Tjenester» og «juridisk Spørsmål» kan du kostnadsfritt få svar på spørsmål relatert til skattemessige forhold.

EN KJØPER MELDE SEG

Når et bud kommer inn på din eiendom vil vi umiddelbart informere deg og innlede forhandlinger på dine vegne. Når en kjøpspris er blitt avtalt vil vi informere respektive advokater og send alle nødvendig papirer til dem. Som selger vil du bli bedt om å signere et «reservasjons bud» (se link under KJØPEREN) som beskriver datoer for signering av kjøpsavtale og tinglysning.